Mål

På Adams International vill vi se till så att kunden blir väl bemött från start till slut på varje byggprojekt, och det ska vi kunna leverera genom:

  • Väl genomförd offert
  • Väl monterat och underhållna produkter
  • Dygnet runt jour (vid överenskommelse)
  • Ömsesidig respekt/förståelse för Murphys lag
  • Väl utfört avetablering

Dessa punkter är vad vi anser som grunden till att våra kunder ska se oss som en självklarhet till nästa etapp/projekt.